ARTEMIS Klub Sportowy ARTEMIS Bogini Artemis
Strona główna
O nas
Ludzie
Kalendarz
Kontakty
Co to BnO?
Fraszka
OMW
Puchar Przedwiośnia
10 Artemisu
Puchar Artemisu
Mistrzostwa DLŚ RJnO
Puchar Najmłodszych, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa DLŚ RJnO 2016
MiniNM
MTBO
Prasa o BnO
Sponsorzy
Galerie
Linki
WYNIKI
Forum
UKS Świętoszów
Ost. mod.
12/12/2011 00:01:46

Przepisy dotyczące rowerowych zawodów na orientację.

Charakterystyka rowerowych zawodów na orientację.

Rowerowe zawody na orientację są jedną z form imprez na orientację.

Zawodnik samodzielnie przy pomocy mapy i roweru górskiego pokonuje trasę zaznaczoną na mapie odnajdując wszystkie punkty kontrolne w terenie według kolejności zaznaczonej na mapie. O kolejności w poszczególnych kategoriach wiekowych decyduje czas pokonania trasy. Zawody mogą być rozgrywane w formie indywidualnej lub jako sztafety. Długości tras podawane są w linii prostej łączącej po kolei: start, wszystkie punkty i metę. Rzeczywista odległość pokonywana przez zawodników zależy od indywidualnego wyboru trasy i może być nawet dwukrotnie dłuższa.

Miejsce startu zaznaczone jest trójkątem, meta - podwójnym kółkiem. Punkty kontrolne zaznaczone są kółkami, połączonymi kolejno linią. Kolejność punktów i ich numery są również umieszczone na mapie.

Kategorie wiekowe: Młodzicy K/M 12-14, Juniorzy K/M-16-18, Seniorzy K/M-20-35, Weteranki i Weterani powyżej 35 lat.

 

Zgłoszenia.

Zgłoszenia należy przesyłać pisemnie na formularzu zgłoszeń wydanym przez organizatora zawodów ze wszystkimi danymi o zawodnikach, pocztą e-mailową, ewentualnie telefonicznie, jeśli organizator dopuści taką formę.

Wpisowe na zawody płatne według postanowień regulaminu zawodów wydanego przez organizatora.

 

Oznaczenia w terenie.

Start jest oznaczony napisem start w miejscu gdzie zawodnicy wchodzą do pierwszego boksu.

Meta jest oznaczona transparentem meta w miejscu pomiaru czasu zawodnika.

Punkty kontrolne znajdują się zawsze przy ścieżkach. Na każdym punkcie kontrolnym znajdują się trzy podstawowe elementy wyposażenia:

- Specjalny biało-pomarańczowy, dobrze widoczny lampion. Dzięki niemu zawodnik nie musi specjalnie szukać punktu, co eliminuje przypadkowość w tym sporcie.

- Numer punktu kontrolnego, który pozwala zawodnikowi upewnić się, czy trafił we właściwe miejsce.

- Przyrząd służący do potwierdzenia obecności na punkcie na karcie startowej. Zwykle jest to 'perforator' - kasownik dziurkujący kartę, ale obecnie coraz częściej stosuje się systemy elektroniczne.

Podczas zawodów rowerowych zawodnik powinien mieć dostęp do potwierdzenia punktu bez konieczności schodzenia z roweru.

Dla zawodów wojewódzkich oraz o mniejszej randze dopuszcza się ustawianie w terenie tradycyjnych punktów kontrolnych jak w biegu na orientację /stojak z kodem oraz lampionem i urządzeniem do potwierdzania pobytu na punkcie przez zawodników/.

 

Wyposażenie zawodnika.

- Każdy rower górski musi spełniać następujące kryteria: sprawny technicznie, dwa niezależnie nawzajem działające układy hamulcowe /przód i tył/.

- Każdy zawodnik startujący w zawodach rowerowych obowiązkowo powinien posiadać kask.

- Zawodnik może ze sobą zabrać narzędzia niezbędne do ewentualnej naprawy powstałego podczas pokonywania trasy defektu roweru np. wymiana gumy, dokręcenie hamulców itp.

- W miarę możliwości każdy zawodnik powinien być wyposażony w mapnik oraz kompas.

- Rowerowy prędkościomierz, odległościomierz, komputer rowerowy, sport tester, okulary, wyżywienie /napoje itp./.

- Karta startowa lub inne urządzenie wydane przez organizatora zawodów do potwierdzania obecności na punktach kontrolnych.

 

Pokonanie trasy i potwierdzenie punktów.

Zawodnik musi pokonać trasę według kolejności wynikającej z naniesienia punktów na mapę przez organizatora zawodów.

Potwierdzenie obecności na punkcie kontrolnym zawodnik dokonuje na karcie startowej, lub przy pomocy innego systemu udostępnionego przez organizatora zawodów.

Zawodnik musi przestrzegać zasad ruchu drogowego.

 

Wyniki.

Wyniki są wywieszane dla poszczególnych kategorii wiekowych osobno, jeżeli zawodnik ma jakiekolwiek wątpliwości co do uzyskanego czasu lub dyskwalifikacji zgłasza się do biura obliczeniowego w celu ich wyjaśnienia, lub składa pisemnie protest do sędziego głównego zawodów.

 

Zasady Fair play.

Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do wzajemnego szacunku pomiędzy sobą, zakazane jest wymienianie pomiędzy sobą wyzwisk itp.

Zawodnik słabszy musi umożliwić bezkolizyjny przejazd obok niego zawodnikowi szybszemu na jego wezwanie.

Dozwolone jest wymijanie się tylko z prawej strony.

Zawodnicy jadący z góry mają pierwszeństwo przed zawodnikami wjeżdżającymi na górę.

Zabronione jest umyślne blokowanie drogi innym zawodnikom jadącym z tyłu lub z przodu.

Zawodnicy zobowiązani są udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Większość skrzyżowań występujących podczas rozgrywania zawodów to skrzyżowania równoległe, pierwszeństwo mają osoby jadące z prawej strony.

 

Naruszenie zasad.

Naruszenie przepisów ze strony zawodnika jest związane z jego dyskwalifikacją w danych zawodach lub na dłuższy okres czasu w zależności od stopnia przewinienia.

 

Protesty.

Protest mogą złożyć wszystkie osoby startujące w zawodach poprzez swojego przedstawiciela /kierownik, trener ekipy/. Protest składany jest w formie pisemnej do sędziego głównego zawodów najpóźniej do pół godziny po zamknięciu mety.

Protest dotyczący wyników musi być złożony najpóźniej do 15 dni od wysłania oficjalnych wyników zawodów.

Opracowała Róża na podstawie przepisów dostępnych na stronie PZBnO (autor: Jan Cegiełka).


Artemis na facebooku

NAJBLIŻSZE IMPREZY:
28.09. 3e OMW RJnO, Las Rędzińśki, rjno
28-29.09.Puchar Dobroszyc, Dobroszyce, bno

maratony i biegi inne


WYNIKI:
archiwum wyników


KALENDARZ 2018 dla DLŚ


Spis map bno i MTBO na Dolnym Śląsku 2002


Forum Artemisu

Szukaj na stronie

 

ARTEMIS  Robert Podsiadły - webmaster, zapraszam na stronę prywatną.
  Eduard Kustou - webmaster, zapraszam na stronę prywatną.
  Anna Włodarczyk - pomysłodawca.
 Róża Spiliszewska - aktualizacja strony.

strony KS ARTEMIS korzystają gościnnie z serwera: WN PWN S.A. 
 

Bogini Artemis