REGULAMIN RANKINGU KLUBOWEGO UKS „GWIAZDECZKI” ŚWIĘTOSZÓW

1. Celem rankingu jest wybranie najlepszego zawodnika sekcji BnO za rok 2005 w kategorii dziewcząt i chłopców,

2. Do punktacji rankingowej zaliczane są wszystkie starty zawodników sekcji w zawodach biegu na orientacje i rowerowej jazdy na orientację w 2005 roku,

3. Do punktacji rankingowej zaliczane są również wyniki ze sprawdzianów treningowych w miesiącach pozastartowych (listopad, grudzień),

4. Ranking przedstawia miejsca zajęte przez zawodników sekcji BnO na zawodach sportowych, w przeliczeniu na punktu według schematu:
1miejsce - 50pkt
2miejsce - 45pkt
3miejsce - 42pkt
4miejsce - 40pkt
5miejsce - 39pkt i każde kolejne o 1pkt mniej.

5. W przypadku gdy w czasie rozgrywania zawodów sportowych była prowadzona klasyfikacja drużynowa i UKS zajął miejsce I - III, to każdy zawodnik biorący udział w tych zawodach otrzymuje dodatkowo 10pkt rankingowych,

6. Punkty rankingowe nie są przyznawane jeśli zawodnik nie został w danych zawodach sklasyfikowany (uzyskał NKL), dotyczy to także dodatkowych punktów rankingowych,

7. W przypadku zawodów wielodniowych (dwu i więcej), punktowane jest miejsce zawodnika po wszystkich dniach a nie za poszczególne dni rozgrywania zawodów,

8. W przypadku startu zawodników w zawodach sztafetowych punkty otrzymuje cały skład sztafety w zależności od zajętego miejsca wg punktacji zawartej w Pkt. 4. dotyczy to także zawodnika rezerwowego jeśli taki był wyznaczany do składu sztafety,

Każdy z zawodników UKS Świętoszów ma prawo wnoszenia propozycji dotyczących formy i treści powyższego rankingu, które mogą być wprowadzone po konsultacji z opiekunami sekcji.