Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

zaprasza na

VII  ZAWODY  NA  ORIENTACJĘ

o   PUCHAR   DYREKTORA   MOS

 

Organizator                              -          Międzyszkolny Ośrodek Sportowy we Wrocławiu

 

Termin, Miejsce  Zawodów           -          21 września 2002 (sobota), Park Szczytnicki

 

Start                                                          -          godz. 10.00

 

Rodzaj Zawodów                                -          indywidualne, A-RTZ, rankingowe o wsp. 0,90

 

Kategorie Wiekowe              -          KM-10 (trasa znakowana)      ur. 1992 i młodsi

                                                                       K-12, M-12                            ur. 1990-91

                                                                       K-14, M-14                            ur. 1988-89

                                                                       K-16, M-16                            ur. 1986-87

                                                                       K-18, M-18                            ur. 1984-85

                                                                       K-20, M-20                            ur. 1982-83

                                                                       K-21, M-21                            ur. 1968-81

                                                                       K-35, M-35                            ur. 1963-67

                                                                       K-40, M-40                            ur. 1958-62

                                                                       K-45, M-45                            ur. 1957 i starsi

W przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie mogą być łączone

 

 

Punktacja Zespołowa          -          dla szkół podst. i UKS, w kategoriach KM-10, 12

I m – 12 pkt; II m – 10 pkt; III m – 8 pkt; IV m – 7 pkt;        V m – 6 pkt; VI m – 5 pkt . . . X m – 1 pkt

 

Nagrody                                       -          indywidualnie: dyplomy i medale za miejsca 1-3;

                                                                       zespołowo: puchary za miejsca 1-6;

 

Biuro Zawodów                                   -          Hala Sportowa MKS MOS, ul. Parkowa 14/16

czynne w dniu zawodów od godz. 9.00

 

Termin Zgłoszeń                                -          15 września 2002

zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, szkołę/klub oraz kategorię wiekową (rok urodz.)

 

Adres Zgłoszeń                                   -          Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

                                                                       50 – 238 Wrocław, ul. Niemcewicza 2

                                                                       tel. / fax 071 322 76 48 lub tel. 071 327 86 27

 

Uwagi                                             -          uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

 

UDZIAŁ  W  IMPREZIE  BEZPŁATNY