Wrocław 01.10.2007

REGULAMIN

MISTRZOSTW UKS DOLNEGO ŚLĄSKA – bieg średniodystansowy

PUCHAR ŚLĄSKA 2007 A-RTZ1. Organizator:
WKS „Śląsk” Wrocław

Dolnośląski Związek Biegu na Orientację we Wrocławiu

2. Termin:
14 październik 2007 ( niedziela).


3. Miejsce:
Góra Joanny k/Milicza

Link do mapy - http://mapa.targeo.pl/Mapa_Polski,4,379756,401610


4. Forma i kategorie:
Indywidualne, bieg klasyczny, ranga A-RTZ
Kategorie :
K,M-10N, K,M-12, K,M-14, K,M-16, K,M-18, K,M-20/21, K,M-35, K,M-40, K-45+, M-45, M-50, M-55+. Z możliwością połączenia w przypadku małej liczby zgłoszeń


5. Mapa:
"Wzgórze Joanny - południe", skala 1:10 000, warstwice co 2,5m, Aktualizacja lato 2005

6. Baza i biuro zawodów:
okolice ”Góry Joanny” – wyznakowane od drogi Milicz - Trzebnica z krzyżówką Gruszeczka - Wierzchowice


7. Zespół organizacyjny:
Sędzia Główny – Krzysztof Wrzesiński
Budowniczy Tras – Marcin Ciszek
Kierownik Zawodów – Remigiusz Widziewicz


8. Harmonogram Zawodów
11.00 - start godz. 00
14.30 – zakończenie zawodów


9. Opłata startowa oraz inne opłaty:
- kategorie KM-16 i młodsze -5,00 zł
- kategorie pozostałe- 10,00 zł

Zgłoszenia po terminie dodatkowa opłata + 50% opłaty startowej.
Opłatę startową należy wpłacić w biurze zawodów.


10. Zgłoszenia:
Do dnia 10 październik 2007 roku.
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia, kategorię, na adres:

Dolnośląski Związek Biegu na Orientację

ul. Borowska 1-3

50-529 Wrocław

lub e-mail: remekw@poczta.onet.pl tel. 607 308 876


11. Nagrody:
- Dyplomy do 6 miejsca w kategorii K,M-10/16, dyplomy do 3 miejsca w pozostałych kategoriach,
- Medale do 3 miejsca w kategorii K,M-10/16 dla zawodników UKS-ów z województwa dolnośląskiego
- Puchary dla 3 najlepszych UKS-ów z województwa dolnośląskiego


12. Charakterystyka terenu:
Teren o dobrej przebieżności, pofałdowany z niewielkimi przewyższeniami, z gęstą siecią dróg.


13. Postanowienia końcowe:
Zawody odbędą się przy wykorzystaniu tradycyjnego systemu.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Ostateczna interpretacja komunikatu startowego należy do organizatorów.
Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.


DO ZOBACZENIA NA ZAWODACH
ORGANIZATORZY