DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY MOS WROCŁAW 

 

 

 

 

zapraszają na

 

 

 

XI PRIMAAPRILISOWE ZAWODY NA ORIENTACJĘ

 

 

 


Organizator                             -          Dolnośląski Związek Biegu na Orientację

Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław

 

Termin, Miejsce  Zawodów            -          4 kwietnia 2009 (sobota), Lasek Osobowicki

 

Start                                                          -          godz. 10.00

 

Rodzaj Zawodów                                -          indywidualne, sportowo - rekreacyjne, B-RTZ

 

Mapa                                                           -          „Lasek Osobowicki 4”, 1:7500, kolorowa

 

Kategorie Wiekowe              -          KM-10 (trasa znakowana)      ur. 1999 i młodsi

                                                                       K-11, M-11                            ur. 1998

                                                                       K-12, M-12                            ur. 1997

                                                                       K-14, M-14                            ur. 1995-96

                                                                       K-18, M-18                            ur. 1991-94

                                                                       K-21, M-21                            ur. 1975-90

                                                                       K-35, M-35                            ur. 1960-74

                                                                       K-50, M-50                            ur. 1959 i starsi

                                                                       OPEN – trasa dla początkujących

W przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie mogą być łączone

 

Nagrody                                       -          medale i dyplomy za miejsca 1-3 (za wyjątkiem OPEN);

                                                                      

Biuro Zawodów                                   -          Stadion Leśny w Lasku Osobowickim, czynne w dniu zawodów

od godz. 9.00, dojazd autobusem 118 lub tramwajem 14 i 74 do pętli na Osobowicach, dalej ulicami Osobowicką  i Lipską

 

Termin Zgłoszeń                                 -          28 marca 2009 r

pisemne, telefoniczne lub elektroniczne (preferowane) powinno zawierać:

indywidualne - imię, nazwisko, rok urodzenia

grupowe – ilość osób w poszczególnych kategoriach

 

Adres Zgłoszeń                                   -          asiasobczynska@op.pl

MKS MOS Wrocław, ul. Parkowa 18-26, tel (71) 345 90 20

 

Opłata Startowa                               -          uczniowie szkół wrocławskich, członkowie UKS-ów

z Dolnego Śląska (kat. KM 10 – 18) – BEZPŁATNIE (pod warunkiem zgłoszenia w terminie!)

                                                                       pozostali – 5 zł, zgłoszenie po terminie 10 zł.

 

Uwagi                                             -          uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie