DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK BIEGU NA ORIENTACJĘ
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY MOS WROCŁAW  

 

 

 

zapraszają na

 

XII PRIMAAPRILISOWE ZAWODY NA ORIENTACJĘ
MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA UKS-ów
 

 

 


Organizator                             -           Dolnośląski Związek Biegu na Orientację

Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław

 

Termin, Miejsce  Zawodów         -           10 kwietnia 2010 (sobota), Lasek Osobowicki

 

Start                                                         -           godz. 10.00

 

Rodzaj Zawodów                               -           indywidualne, sportowe, RTZ

 

Mapa                                                          -           „Lasek Osobowicki 4”, 1:7500, kolorowa

 

Kategorie Wiekowe                        -           KM-10 (trasa znakowana)     ur. 2000 i młodsi

                                                                       K-12, M-12                            ur. 1998-99

                                                                       K-14, M-14                            ur. 1997-96

                                                                       K-16, M-16                            ur. 1995-94

                                                                       K-18, M-18                            ur. 1993-92

                                                                       K-21, M-21                            ur. 1976-91

                                                                       K-35, M-35                            ur. 1961-75

                                                                       K-50, M-50                            ur. 1960 i starsi

                                                                       OPEN – trasa dla początkujących

W przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie mogą być łączone

 

Nagrody                                      -          Medale i dyplomy za miejsca 1-3 (za wyjątkiem OPEN);

                                                                                  osobna klasyfikacja dla UKS-ów DLŚ

                                                                      

Biuro Zawodów                                  -           Stadion Leśny w Lasku Osobowickim, czynne w dniu zawodów od godz. 9.00, dojazd autobusem 118 lub tramwajem 14 i 24 do pętli na Osobowicach, dalej ulicami Osobowicką  i Lipską

 

Termin Zgłoszeń                               -           03 kwietnia 2010 r

pisemne, telefoniczne lub elektroniczne (preferowane) powinno zawierać:

indywidualne - imię, nazwisko, rok urodzenia

grupowe – ilość osób w poszczególnych kategoriach

 

Adres Zgłoszeń                                  -           romanwys@interia.pl

MKS MOS Wrocław, ul. Parkowa 18-26, tel (71) 345 90 20

 

Opłata Startowa                             -           uczniowie szkół wrocławskich, członkowie UKS-ów

z Dolnego Śląska (kat. KM 10 – 18) – BEZPŁATNIE (pod warunkiem zgłoszenia w terminie!)

                                                                       pozostali – 5 zł, zgłoszenie po terminie 10 zł.

 

Uwagi                                            -           uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie