OMW w RJnO - etap 3, Open.R

2013-09-1, KS Artemis Wrocław, Szczodre

Other classes: K-12 K-14 K-17 K-20 K-40 M-12 M-14 M-17 M-20 M-40 M-60 Open Piesza


Generated by Orienteering Organiser 9

Open-R

Najlepszy międzyczas Strata < 5% Strata < 25% Strata < 50% Strata < 100% Strata > 100%

NazwiskoWynik 12345Meta
1 Bala Tymek,04 21.44 6.03/5 7.44/2 11.06/2 16.05/1 20.03/1 21.44/1
SP-50 Wrocław 6.03/5 1.41/1 3.22/1 4.59/1 3.58/3 1.41/2
2 Błaszczyk Zuzanna,01 22.28 5.23/2 7.19/1 10.50/1 16.08/2 20.04/2 22.28/2
ind. Oleśnica 5.23/2 1.56/3 3.31/2 5.18/4 3.56/2 2.24/9
3 Przychodzeń Tobiasz,06 23.49 5.44/3 12.30/12 16.13/8 21.33/7 26.56/7 28.49/7
SP-1 Wrocław 5.44/3 1.46/2 3.43/5 5.20/5 5.23/9 1.53/4
4 Górski Maciej,04 23.55 7.09/9 9.40/6 13.24/5 18.48/4 22.21/3 23.55/3
ind. Długołęka 7.09/9 2.31/6 3.44/6 5.24/6 3.33/1 1.34/1
5 Bala Julia,04 24.30 6.02/4 8.15/3 11.54/3 17.29/3 22.38/4 24.30/4
SP-50 Wrocław 6.02/4 2.13/4 3.39/3 5.35/7 5.09/8 1.52/3
6 Pawlak Piotr,06 25.16 6.26/6 8.40/4 13.03/4 19.03/5 23.22/5 25.16/5
ind. Wrocław 6.26/6 2.14/5 4.23/7 6.00/9 4.19/5 1.54/5
7 Zdunek Michał,05 27.27 8.43/13 11.50/11 15.32/7 20.42/6 24.57/6 27.27/6
SP Długołęka 8.43/13 3.07/9 3.42/4 5.10/3 4.15/4 2.30/10
8 Kurzyp Michał,06 31.33 7.05/8 10.02/7 15.26/6 22.25/8 29.20/8 31.33/8
ind. Wrocław 7.05/8 2.57/7 5.24/10 6.59/10 6.55/11 2.13/7
9 Poniatowska Alicja,07 33.05 12.51/15 16.16/15 20.43/13 26.39/9 31.04/9 33.05/9
SP Tyniec Mały 12.51/15 3.25/11 4.27/8 5.56/8 4.25/6 2.01/6
10 Kielar Weronika,02 37.35 7.34/10 11.08/9 25.33/15 30.33/14 35.16/11 37.35/10
SP-17 Wrocław 7.34/10 3.34/13 14.25/15 5.00/2 4.43/7 2.19/8
11 Błaszczyk Mateusz,04 40.02 7.01/7 10.25/8 16.38/9 27.48/11 34.26/10 40.02/11
ind. Oleśnica 7.01/7 3.24/10 6.13/11 11.10/13 6.38/10 5.36/14
12 Rodzewicz Grzegorz,04 40.22 8.40/12 11.46/10 16.55/11 29.59/13 37.45/14 40.22/12
SP-3 Wrocław 8.40/12 3.06/8 5.09/9 13.04/15 7.46/12 2.37/11
13 Górska Zuzanna,08 40.25 9.09/14 12.42/13 19.00/12 29.07/12 36.54/12 40.25/13
Przedszkole Długłęka 9.09/14 3.33/12 6.18/12 10.07/12 7.47/13 3.31/13
14 Poniatowska Julia,03 40.31 4.46/1 8.40/4 16.45/10 26.39/9 37.10/13 40.31/14
SP Tyniec Mały 4.46/1 3.54/14 8.05/13 9.54/11 10.31/15 3.21/12
15 Hajduk Dominika,03 49.20 8.37/11 13.10/14 21.51/14 34.13/15 43.40/15 49.20/15
ind. Oleśnica 8.37/11 4.33/15 8.41/14 12.22/14 9.27/14 5.40/15
16 Sulich Filip,10 74.35 / / / / / 74.35/16
ind. Wrocław / / / / / /