Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)              2019-03-30 13:08:47
                  1 etap OMW w RJnO
===KS Artemis==============================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K-12    4.9km  0m 6k 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1>Pola Ostaszkiewicz,07      Wroc³aw       WRO      36.26 +   0.00
 
Wstepne wyniki zawodów: K-20    12.6km  0m 13k 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1>Magdalena Cieszkowska-Kuchta,72 Brzezina       BRZ      69.48 +   0.00
 
Wstepne wyniki zawodów: K-40    10.5km  0m 12k 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1>Wioletta Fa³owska,70      Gajków        GAJ      69.06 +   0.00
 
Wstepne wyniki zawodów: M-14    7.8km  0m 8k 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1>Tomasz Kuchta,05        Brzezina       BRZ      37.48 +   0.00
 2>Tobiasz Przychodzeń,06     SP-84 Wroc³aw    S84      50.39 +   12.51
 
Wstepne wyniki zawodów: M-20    14.6km  0m 15k 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1>Krystian Jakubek,92       Mitutoyo AZS Wratisl MIT      39.08 +   0.00
 2>Maciej Gugu³,83         Wroc³aw       WRO      46.26 +   7.18
 3>Kuba Jakimiuk,89        Wroc³aw       WRO      48.00 +   8.52
 4>Marcin Jaœków,82        Wroc³aw       WRO      53.12 +   14.04
 5>Pawe³ Banaszkiewicz,87     Wroc³aw       WRO      59.30 +   20.22
 6>Tomasz Dyguda,83        Wroc³aw       WRO      79.00 +   39.52
  Mateusz Zimny,98        Dobrzyca       DOB    NKL-bPK      
 
Wstepne wyniki zawodów: M-40    12.6km  0m 13k 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1>Dariusz Becmer,71        WKS Œl¹sk Wroc³aw  SLA      46.55 +   0.00
 2>Pawe³ Pos³uszny,79       KS Artemis Wroc³aw  ART      47.06 +   0.11
 3>Sylwester Wiœniewski,64     Wroc³aw       WRO      47.40 +   0.45
 4>Daniel Przychodzeń,77      KR LuŸna Guma    LUZ      48.44 +   1.49
 5>Piotr Wilkosz,65        Wroc³aw       WRO      58.14 +   11.19
 6>Rafa³ Fa³owski,70        Gajków        GAJ      59.04 +   12.09
 7>Pawe³ Powszek,73        Wroc³aw       WRO      76.59 +   30.04
 8>Mariusz Kuchta,70        Brzezina       BRZ      88.37 +   41.42
 
Wstepne wyniki zawodów: M-60    10.5km  0m 12k 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1>Andrzej Skonieczny,57      Orientop Wroc³aw   ORI      51.42 +   0.00
 2>Micha³ W³odarczyk,49      KS Artemis Wroc³aw  ART      64.37 +   12.55
 
Wstepne wyniki zawodów: OPEN    7.8km  0m 8k 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1>Jerzy Wójcik,81         Ujów         UJ      52.12 +   0.00
 2>Micha³ Leœniewski,82      Wroc³aw       WRO      52.19 +   0.07
 3>Izabela Piechalak,78      Kalisz        KA      52.22 +   0.10
 4>Agnieszka Wójcik,82       Ujów         UJ      52.27 +   0.15
 5>Kuba Ostaszkiewicz,06      Wroc³aw       WRO      65.26 +   13.14
 6>Jola Ostaszkiewicz,81      Wroc³aw       WRO      65.42 +   13.30
 
Wstepne wyniki zawodów: Open-R   4.9km  0m 6k 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1>Kacper Przychodzeń,10      SP-84 Wroc³aw    S84      20.24 +   0.00
 2>Magdalena Wójcik,10       SP Mietków      SPM      27.51 +   7.27
 3>Iga Przychodzeń,12       P109 Wroc³aw     109      40.04 +   19.40
 
Wstepne wyniki zawodów: Spacer   4.9km  0m 6k 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1>Dorota Klein,73         Wroc³aw       WRO      79.33 +   0.00